PROGRAM ŠPANSKOG METRA

Savremeni film


Savremeni film i ove godine hvata se u koštac sa izazovima dvadeset prvog veka. Kroz, prema našem mišljenju, najbolje aktuelne filmove snimljene na španskom jeziku pokušavamo da ponudimo odgovore na brojna pitanja. Poigravaćemo se sa inspiracijom  koja muči protagonistu drame „Autor“ (Manuel Matin Kuenka, 2017), opsednutog željom da napiše roman, a kome profesor savetuje da se fokusira na ljude, i pokušaćemo, zajedno sa Marijom, da počnemo život iz nova nakon što nam porodica pomrsi konce u filmu „Marija (i ostali)“ (Neli Regera, 2016). Navijaćemo čas za šarmantnog galeristu, čas za pomalo mrzovoljnog umetnika u argentinskom hitu „Moje remek-delo“. Borićemo se protiv predrasuda u nagrađivanoj dugometražnoj drami „Karmen i Lola“ (Aranća Ećevarija, 2018) koja govori o dve Romkinje, tinejdžerke, koje uprkos diskriminaciji i osudi sredine, odlučuju da brane svoju romantičnu vezu. Smejaćemo se uz penzionisani bračni par u pokušaju da odbrani svoj dom i svoj mir od dece koja žele da se usele nazad kod roditelja u meksičkoj komediji „Cuando los hijos regresan“ (Ugo Lara Ćavez, 2017).

Pilar Miro | Ženski ugao